Dina förmåner
Du är viktig för oss och vi är
måna om att du skall ha ett
bra försäkringsskydd.

Fysioterapeuterna har ingått ett samarbete med Max Matthiessen gällande Individuell sjuk och pensionsförsäkring

Varför har Fysioterapeuterna valt just Max Matthiessen?

Fysioterapeuternas målsättning är att så många medlemmar som möjligt ska kunna ta del av våra samarbeten. Max Matthiessen finns representerat på 23 lokalkontor i landet. Max Matthiessen en fristående rådgivare – dvs inga kopplingar till någon bank eller annan fondplacerare. Rådgivningen blir individuell och skapad för just dina behov.

Vad är det då som är så speciellt med detta erbjudande?

Det mest unika med samarbetet är att de får en sjuk- och pensionsförsäkring utan att behöva fylla i en hälsodeklaration. Dock måste man vara fullt arbetsför och det är det enda de behöver intyga. Som medlem i Fysioterapeuterna Service AB får du en personlig rådgivning som kostar 3000 kr inkl moms. Tecknar du försäkring kan kostnaden för rådgivningen räknas av.

Utformningen har skett i samråd med Max Matthiessen, Sveriges ledande fristående rådgivare inom personförsäkring och långsiktigt sparande. För dig som medlem innebär detta samarbete en möjlighet till personlig rådgivning med bra villkor.

Max Matthiessen går igenom vad du får för dina egenavgifter när det gäller sjuk och pensionsersättningar, tidigare arbetsgivare om sådana funnits, och framförallt din egen individuella situation för att kunna ge dig ett komplett skydd vid sjukdom och se över hur mycket du behöver spara för att få den pension som du kan tänkas behöva när du väl ska övergå till att bli pensionär.